โปรแกรมท่องเที่ยวภาคตะวันออก-ตะวันตกของผู้ใช้รถเข็น

วันที่1: เดินทางถึงกรุงเทพ (-/-/D)

เดินทางถึงกรุงเทพและเช็คอินเข้าที่โรงแรมรามาดา พลาซ่า ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พักผ่อนตามอัธยาศัย ช่วงเย็นรับประทานอาหารค่ำและพักค้างคืนที่โรงแรม

 

วันที่2: กรุงเทพ - ทัวร์รอบเมือง (B/L/D)

หลังมื้ออาหารเช้า เยี่ยมชมพระพุทธไสยาสน์ที่วัดโพธิ์ และนิทรรศการทางประวัติศาสตร์ใกล้ๆกัน รับประทานอาหารกลางวันจากนั้นในช่วงบ่ายเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง เดินทางกลับที่พักที่โรงแรมรามาดา พลาซ่า เพื่อรับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนค้างคืน

 

Großer_Palast_in_Bangkok.jpg
buddha-figur-thailand.jpg

วันที่3: กรุงเทพ-กาญจนบุรี (B/L/D)

หลังมื้ออาหารเช้า เดินทางไปที่ตลาดร่มหุบ จังหวัดสมุทรสงคราม จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าต่อไปที่จังหวัดกาญจนบุรี แวะชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว จากนั้นเดินทางไปยังที่พักที่ โรงแรม เอกไพลิน รีสอร์ท เพื่อรับประทานอาหารค่ำและพักค้างคืน

วันที่4:  กาญจนบุรี (B/L/D)

หลังมื้ออาหารเช้า เดินทางไปยัง Elephant's World ใช้เวลาอยู่กับข้างวัยชรา ที่นี่จะไม่มีบริการขี่ช้าง หรือ การแสดงจากช้าง สถานที่แห่งนี้จะเป็นที่ที่ดูแลช้างโดยเฉพาะ รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับช้าง โครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนของช้าง จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันที่ค่าย และในช่วงบ่ายเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

thailändischer-elefant_(2).jpg
Damnoen Saduak Ratchaburi.jpg

 

วันที่5: กาญจนบุรี-อยุธยา (B/L/D)

หลังมื้ออาหารเช้า เดินทางไปยังจังหวัดอยุธยา ระหว่างทางแวะเยี่ยมชมชุมชน บ้านบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี เรียนรู้และหัดทำงานประดิษฐ์จากชาวบ้านในชุมชน จากนั้นนั่งรถไถเยี่ยมชมบริเวณรอบหมู่บ้านและรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันกับชาวบ้านในชุมชน หลังมื้ออาหารกลางวันเดินทางต่อไปยังจังหวัดอยุธยา เช็คอินเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย โดยจะมีบริการนวดแผนไทยโดยผู้พิการทางสายตาในพื้นที่ไว้ให้ใช้บริการ ต่อมาในช่วงเย็น รับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารริมน้ำ และ พักค้างคืนที่โรงแรมวาสนา จังหวัด อยุธยา


 

วันที่6: ไฮไลท์เมืองเก่าอยุธยา (B/L/D)

หลังมื้ออาหารเช้า แวะเยี่ยมชมไฮไลท์ของจังหวัดอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล, หมู่บ้านญี่ปุ่น ล่องเรือชมโบราณสถานต่างๆ พร้อมรับประทานอาหารไทยต้นตำรับเป็นมื้อกลางวัน ต่อมาในช่วงบ่ายเดินทางไปยังเกาะเกิด เยี่ยมชมศูนย์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและเรียนรู้วิธีส่งเสริมการทำฟาร์มแบบดั้งเดิมเพื่อช่วยให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น หลังจากนั้นเดินทางกลับตัวเมืองอยุธยาพักผ่อนตามอัธยาศัยและในช่วงเย็นลองลิ้มรสชาติอาหารสตรีทฟู้ดจากตลาดท้องถิ่นเป็นมื้อค่ำ

 

วันที่7: อยุธยา – สัตหีบ (B/L/D)

หลังมื้ออาการเช้า เดินทางมุ่งหน้าไปยังสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เช็คอินเข้าที่พักท้องถิ่นพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ต่อจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาดส่วนตัว

IMG_2753.jpg
NDE-06-30.jpg

วันที่ 8: ระยองและหมู่บ้านชาวประมง (B/L/D)

หลังมื้ออาหารเช้า มุ่งหน้าไปยังจังหวัดระยอง แวะชมหมู่บ้านชาวประมงท้องถิ่น และเดินทางกลับมาที่สัตหีบ เพื่อรับประทานอาหารค่ำแบบปิ้งย่างริมหาด และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 9: สัตหีบ-กรุงเทพ (B/L/-)

 

หลังมื้ออาหารเช้าเดินทางกลับสู่กรุงเทพโดยแวะที่แหล่งช้อปปิ้งเพื่อซื้อของฝาก ถึงกรุงเทพและส่งที่สนามบินเพื่อกลับบ้าน สิ้นสุดการให้บริการ