โปรแกรมท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการทางสายตาภาคเหนือ-ภาคใต้

สัมผัสบรรยากาศเมืองหลวง-กรุงเทพมหานคร และราชธานีเก่า-อยุธยา ก่อนจะมุ่งหน้าสู่จังหวัดพะเยา เพื่อสัมผัสวัฒนธรรมและการต้อนรับแบบชาวเหนือ จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน้อย เราจะมอบโอกาสที่จะทำให้ทุกท่านได้ใกล้ชิดกับชาวบ้านด้วยการอยู่อาศัยแบบโฮมสเตย์ โอบล้อมด้วยผู้คนในชุมชนที่พร้อมต้อนรับ ให้คำแนะนำและคอยให้ความช่วยเหลือ อีกทั้งจะได้เยี่ยมเยียนวัดเก่าแก่และล่องเรือในกว๊านพะเยาอีกด้วย ต่อจากนั้นจะพาทุกท่านเปลี่ยนบรรยากาศล่องใต้สู่จังหวัดพัทลุง สัมผัสวัฒนธรรมแดนใต้ และชื่นชมความงามของธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เรียนรู้งานหัตถกรรมท้องถิ่น และล่องเรือในทะเลน้อย ตบท้ายด้วยสถานที่ที่จะทำให้ทุกท่านรู้สึกผ่อนคลายและได้พักผ่อนภายใต้เสียงคลื่นกระทบหาดทราย-เกาะสุกร-ตรัง

วันที่ 1 เดินทางถึงกรุงเทพฯ (-/-/D)

บริการรถรับ-ส่งจากสนามบินกรุงเทพ-สุวรรณภูมิ ไปยังที่พักในกรุงเทพฯ เช็คอินเข้าที่พักให้ท่านได้เก็บกระเป๋าและพักผ่อนตามอัธยาศัย ต่อจากนั้นจะนัดหมายพร้อมกันเวลา 17.00 น. และรับประทานอาหารค่ำริมน้ำพร้อมกัน

วันที่ 2 เดินทางถึงกรุงเทพฯ (B/L/D)
หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว เดินทางไปยังวัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร) - สัมผัสพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนวัดโพธิ์ และเรียนรู้การนวดแผนไทย ซึ่งท่านอาจจะได้ใช้บริการนวดด้วย ต่อจากนั้นจะพาท่านไปยังตลาดดอกไม้-ปากคลองตลาด หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน จะพาท่านเดินทางมายังกรุงเก่า-จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง - 1 ชั่วโมงครึ่ง นำพาท่านมาเช็คอินที่โรงแรม Vassana Design Hotel ในตอนค่ำท่านจะได้ล่องเรือรับประทานอาหารค่ำ สัมผัสบรรยากาศ 2 ฝั่งแม่น้ำ ที่รายล้อมไปด้วยวัดเก่าแก่ บ้านทรงไทย และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำ ท่านจะได้ยินเสียงเรือสัญจรไปมา ชาวบ้านคุยกัน และเสียงน้ำกระทบฝั่งที่เป็นมนต์เสน่ห์ของจังหวัดอยุธยาที่ในอดีตนิยมสัญจรกันทางน้ำ

วันที่ 3 สำรวจกรุงเก่า (B/L/D)
หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว เราจะนำท่านไปยังอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เยี่ยมชมสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์ ได้แก่ วัดหน้าพระเมรุ กราบสักการะพระพุทธนิมิตด้วยธูป เทียน ดอกบัว และร่วมปิดทององค์พระ รับประทานอาหารกลางวันในพื้นที่ใกล้เคียง และเติมความสดชื่นด้วยน้ำมะพร้าว กลับเข้าที่พักเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางโดยรถไฟไปยังจังหวัดเชียงใหม่ด้วยขบวนรถนอนชั้น 2

วันที่ 4 อยุธยา - เชียงใหม่ (B/L/-)
 เดินทางถึงเชียงใหม่ช่วงเช้าตรู่ บริการรับจากสถานีรถไฟไปยังโรงแรมรัตนา เช็คอินเข้าที่พัก เก็บสัมภาระ ช่วงสายออกจากที่พักไปยังแคมป์ช้างเพื่อเรียนรู้ชีวิตต่างสายพันธุ์ที่ ได้ใกล้ชิดความน่ารักและแสนรู้ของเพื่อนตัวโต ช่วงเย็นเดินสำรวจตลาดกลางคืน และลิ้มรสอาหารเย็นจากสตรีทฟู้ด

วันที่ 5 เชียงใหม่ - พะเยา (B/L/D)   

ช่วงเช้าเดินสำรวจเมืองเก่าและเยี่ยมเยียนโบราณสถาน ช่วงสายเดินทางไปยังบ้านดอกบัว-พะเยา ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง และแวะพักรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง เมื่อมาถึงบ้านดอกบัวจะได้พบกับสมาชิกในครอบครัวที่เป็นเจ้าของโฮมสเตย์แต่ละหลังที่ท่านจะได้เข้าพัก รับประทานอาหารค่ำร่วมกับสมาชิกในครอบครัว และชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง

วันที่ 6 บ้านดอกบัว (B/L/D)
หลังจากรับประทานอาหารเช้า เยี่ยมเยียนบ้านดอกบัว-หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเรียนรู้การทำการเกษตรอินทรีย์ และวิถีพอเพียง จากนั้นเดินสัมผัสบรรยากาศรอบ ๆ และนั่งรถอีแต๋นเยี่ยมชมหมู่บ้าน รับประทานอาหารกลางวันที่สมาชิกในครอบครัวจะปรุงให้รับประทานโดยใช้พืชผักปลอดสารพิษที่ปลูกเอง และรับประทานอาหารค่ำที่โฮมสเตย์

วันที่ 7 บ้านดอกบัว - พัทลุง (B/L/D)

หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางไปยังวัดอนาลโยทิพยาราม วัดสวยงามที่ตั้งอยู่บนเขา หลังจากนั้นเดินทางกลับไปยังเชียงใหม่ ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารกลางวัน รถมาส่งที่สนามบินเชียงใหม่เพื่อขึ้นเครื่องบินไปยังจังหวัดพัทลุง เมื่อมาถึงพัทลุงประมาณ 17.00 น. จะมีรถรับส่งไปยังที่พักที่โรงแรม Siva Royal เช็คอินและเข้าที่พักก่อนรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

วันที่ 8 พัทลุง (B/L/D)

ช่วงเช้าสัมผัสความงามของวัฒนธรรมแดนใต้  เรียนรู้วิธีการทำกลองโพน หนังตะลุง และการแต่งกายแบบมโนราห์  รับประทานอาหารกลางวันที่สวนไผ่ รวมถึงเรียนรู้วิธีการปลูกต้นไผ่และประโยชน์ของต้นไผ่ในหลาย ๆ ด้าน หากไปตรงกับวันที่มีตลาดจะมีกิจกรรมหลากหลายให้ได้เรียนรู้ ไกด์ท้องถิ่นจะพาท่านเยี่ยมชมบรรยากาศรอบๆ ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารในชุมชน

วันที่ 9 พัทลุง – เกาะสุกร (B/-/-)
หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางไปยังท่าเรือโดยจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เพื่อขึ้นเรือไปยังเกาะสุกร หลังจากนั้นนั่งรถตุ๊ก ๆ ไปยังโรงแรม Yataa Resort and Spa สัมผัสบรรยากาศผ่อนคลายริมทะเล

วันที่ 10 พักผ่อนที่เกาะสุกร (B/-/-)

วันที่ 10 ท่านจะได้ใช้เวลาทั้งวันกับการพักผ่อนที่เกาะสุกร โดยสามารถเดินเล่นริมหาด ว่ายน้ำ หรือทำกิจกรรมริมชายหาดตามอัธยาศัย

วันที่ 11 เกาะสุกร -ตรัง/ภูเก็ต (B/L/-)

ในวันสุดท้ายของการเดินทางนี้ หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว เราจะพาท่านกลับไปยังสนามบินภูเก็ตเพื่อขึ้นเครื่องสู่จุดหมายปลายทางของท่าน ในระหว่างทางจะแวะรับประทานอาหารที่จังหวัดตรัง โดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาสนามบินประมาณ 5 ชั่วโมง – สิ้นสุดการเดินทาง