โปรแกรมท่องเที่ยวภาคตะวันตก-ตะวันออกสำหรับผู้พิการทางสายตา

วันที่1: เดินทางถึงกรุงเทพ (-/-/D)

เดินทางถึงกรุงเทพ และเช็คอินเข้าที่พักที่โรงแรมตรัง พักผ่อนตามอัธยาศัย ช่วงเย็นรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม

 

วันที่2: เยี่ยมชมเมืองรอบกรุงเทพ (B/L/D)

หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางไปเยี่ยมชมพระพุทธไสยาสน์ที่วัดโพธิ์ และวัดอรุณ หลังมื้อกลางวัน แวะชมตลาดขายส่งดอกไม้ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ปากคลองตลาด จากนั้นเดินทางกลับที่พักและรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมตรัง

pic 1.jpg

วันที่3: กรุงเทพ-กาญจนบุรี (B/L/D)

หลังมื้ออาหารเช้า เดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรี เยี่ยมชมสะพานอันลือชื่อของจังหวัด สะพานข้ามแม่น้ำแคว จากนั้นนั่งรถไฟข้ามทางรถไฟสายมรณะ และรับประทานอาหารกลางวัน ต่อจากมื้อกลางวัน ท่านจะได้ผ่อนคลายด้วยน้ำพุร้อน ที่ไทรโยค และเดินทางกลับมายังตัวเมืองกาญจนบุรี รับประทารอาหารค่ำและเข้าพักที่ Good Times รีสอร์ท


 

วันที่4: กาญจนบุรี (B/L/D)


หลังมื้อเช้า เดินทางไปยัง Elephant's World เพื่อเยี่ยมชมที่พักของช้างอายุมาก ชมความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อม การดูแลช้างวัยชรา ที่นี่จะไม่มีการแสดงช้างและบริการขี่ช้าง แต่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ช้าง โครงสร้างทางสังคมของช้างต่างๆ จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันที่ค่าย ช่วงบ่ายๆ เดินทางกลับมายังตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรี รับประทานอาหารค่ำและเข้าพักที่รีสอร์ท


 

pic 2.jpg

วันที่5: กาญจนบุรี – อยุธยา (B/L/D)

หลังมื้อเช้า เดินทางไปยังจังหวัดอยุธยา ระหว่างทางแวะเยี่ยมชมหมู่บ้าน บ้านบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี ชมวิธีประดิษฐ์งานหัตถกรรมจากชาวบ้านในชุมชน และนั่งรถไถเยี่ยมชมรอบหมู่บ้าน จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันกับชาวบ้านในชุมชน และเดินทางต่อไปยังจังหวัดอยุธยาเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย และมีบริการนวดจากคนตาบอดในพื้นที่คอยให้บริการ ในมื้ออาหารค่ำนั้น เราจะพาท่านล่องเรือชมรอบเมืองเก่าดื่มด่ำบรรยากาศริมแม่น้ำพร้อมรับประทานอาหารค่ำ จากนั้นกลับเข้าที่พักที่ โรงแรมวาสนา ในจังหวัดอยุธยา

วันที่6: อยุธยา – สัตหีบ (B/L/D)

หลังมื้ออาหารเช้า เดินทางไปยังสัตหีบ เช็คอินเข้าที่พักท้องถิ่น  จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อนตามอัธยาศัย

บนชายหาดส่วนตัว

วันที่7: ระยองและหมู่บ้านชาวประมง (B/L/D)

หลังมื้ออาหารเช้า เดินทางไปยังจังหวัดระยอง เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวประมงท้องถิ่น เดินทางกลับมาที่สัตหีบในช่วงเย็นดื่มด่ำกับบรรยากาศริมทะเล และรับประทานอาหารค่ำแบบปิ้งย่างริมทะเล
 

วันที่8: สัตหีบ – กรุงเทพ (B/L/-)

หลังมื้ออาหารเช้า เดินทางจากสัตหีบกลับกรุงเทพ ระหว่างทางท่านสามารถแวะซื้อของฝาก และถึงกรุงเทพโดยปลายทางคือสนามบินนานาชาติ ส่งท่านเดินทางกลับประเทศโดยสวัสดิภาพ สิ้นสุดการให้บริการ